Kopanie-studni
Cistenie-studni
 
Využitie kopanej studne
 
Klasické studne, dnes už budované iba z betónových skruží, nachádzajú veľmi dobré uplatnenie ako zachytávajúce zdroje podzemnej vody pre zásobovanie
ako rodinných domov, tak aj priemyselných objektov. Sú to vodojemy prevažne s priemerom 80-100cm, zapustené do zavodnenej zeminy najlepšie 3-4 m
pod hladinu podzemnej vody.

 
Kde je vhodné budovať kopané studne ?  
 
Pre ich vyššie obstarávacie náklady na meter hĺbky sa navrhujú predovšetkým tam, kde je dostatok nezávadnej plytkej podzemnej vody a dobrá priepustnosť
zavodnených vrstiev (piesky, štrky, ílovce, pieskovce a pod.)
 
Vďaka veľkej akumulácií dokážu kopané studne pokryť aj nárazové odbery. Ľahko sa kontrolujú, udržujú a čistia, prípadne regenerujú.
 
Čo Vám kopaná studňa prinesie ?
 
- vodu pre Vašu domácnosť, dom, bazén, záhradu aj firmu
- vodu takej kvality akú potrebujete (nie je vylúčená potreba vodu upravovať)
- čerstvú vodu každý deň
- vodu, za ktorú nič neplatíte
- nezávislosť na dodávateľovi vody
- rýchlu návratnosť investície
- zhodnotenie nehnuteľnosti
 
Bude kopaná studňa vhodná práve na Vašom pozemku ?
 
 
Túto otázku je najlepšie konzultovať s odborníkom. Kontaktujte nás a dohodneme sa na presnom postupe.