Kopanie-studni
Cistenie-studni
 
Čistenie studní
 
Pri studniach dochádza k tzv. prírodnému znečisteniu. Voda so sebou neustále splavuje rôzne mechanické nečistoty ako piesok, íl, bahno a koloidné látky
napr. peľ, prach, jemne rozptýlené anorganické a organické častice, planktón a iné mikroskopické organizmy. Tieto nečistoty, látky a častice spolu s
mangánom a železom, ktoré sú bežnou súčasťou prírodných vôd, vytvára v studni sedimenty, stenové usadeniny a dnové kaly, ktoré podporujú rast rias,
baktérií a plesní. To všetko má negatívny vplyv nielen na kvalitu vody, alej aj na výdatnosť zdroja.

Kontrola studne   
 
Celkovú kontrolu studne odporúčame vykonávať dvakrát do roka, vždy pred zimným obdobím a po ňom. Je potrebné preveriť, či nie je kryt studne
poškodený, studňa riadne odvetraná, príp. uzamknutá a či nedochádza k presakovaniu povrchovej vody do studne.
 
Pravidelne zabezpečujeme odber a rozbor vody akreditovaným laboratóriom.
 
Ako často vykonávať údržbu studne ?
 
Údržba studne sa uskutočnuje mechanickým čistením a dezinfekciou. Jej cieľom je zo studne odstrániť všetky znečistenia. Môže byť spojená aj s
orientačnou skúškou výdatnosti.
 
Zaistíme oboje, Vašu studňu zbavíme mechanických nečistôt a odborne dezinfikujeme.